Ανυπότακτη αγάπη μου

στην καρδιά μου μέσα ζεις

Mε πληγώνεις μα στο χάδι μου

τρέχεις όταν πληγωθείς.

Μόνη καρδιά μόνη θα γυρνώ στα στέκια σου και πάλι

μόνος και εσύ μόνη και εγώ με’στου πιοτού την ζάλη

μόνη γι’αυτό δίχως έναν άνθρωπο να με φροντίζει,

να αγαπώ ότι λες εσύ πως δεν αξίζει.

Δεν ξεχνάω όσα μου έταξες

και πεισμώνω που μου καις

κάθε ουρανό στο χάρτη μου

για όσα θέλω για όσα θες.

Μόνη καρδιά μόνη θα γυρνώ στα στέκια σου και πάλι

μόνος και εσύ μόνη και εγώ με’στου πιοτού την ζάλη

μόνη γι’αυτό δίχως έναν άνθρωπο να με φροντίζει,

να αγαπώ ότι λες εσύ πως δεν αξίζει.